AKP’den 10 maddelik kanun teklifi: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ne dönüşecek

AKP’den 10 maddelik kanun teklifi: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ne dönüşecek

AKP, Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.Erdeundleben.com -Makine Kimya Sanayisi Kurumu’nun …

AKP, Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığına sundu.

Erdeundleben.com

Makine Kimya Sanayisi Kurumu’nun (MKE) yapı ve statüsünün değiştirilmesi için 10 unsurluk kanun teklifi, Meclis’e sunuldu. Teklife nazaran, kurumun ismi “Makine Kimya Sanayi AŞ” olacak ve direkt Ulusal Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlanacak, envanterlerini bedelsiz kullanabilecek. Ticaret Kanunu’nda geçen kontrol kararları uygulanmayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geniş yetkilere sahip olacak. İhale Kanunu’ndan da muaf tutulacak.

AKP, MKE’nin yapı ve statüsünde değişikler içeren 10 unsurluk kanun teklifini Meclis’e sundu. AKP’nin sunduğu teklife nazaran; kurumun vazife tarifi, faaliyetleri, işçi alımı ve fiyat siyaseti değiştirilecek. Kurum; ulusal güvenlik amaçları doğrultusunda askeri ve sivil emelli, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal husus, petro-kimya ve öteki kimyevi eserleri, makine, teçhizat, materyal, hammadde, araç-gereç, aygıt, sistem ve platformları yurtiçi ve yurtdışında üretecek yahut ürettirecek, pazarlayıp ticaretini yapacak.

A.Ş olacak, Ticaret Kanunu’ndaki kontrol kararları uygulanmayacak

Kurumun ismi “Makine ve Kimya Sanayi Anonim Şirket (MKE AŞ)” olarak değiştirilecek. 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun kuruluşa, birebir ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel konsey toplantısına davet tarzı ile genel şura toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ve şirketlerin kontrole ait kararları uygulanmayacak. Sermayesinin tamamı Hazine’ye ilişkin olacak lakin MKE A.Ş.’deki hisse sahipliğine dayanan oy, idare, temsil, kontrol üzere hak ve yetkileri, MSB tarafından kullanılacak.

MSB envanterini kullanabilecek

Kurum, MSB envanterinde bulunan hammadde, gereç, araç-gereç, aygıt, teçhizat, yedek modül, sistem, alt sistemlerini alabilecek; bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve gibisi taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerini de bedelsiz kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geniş yetkilere sahip olacak

İhale kanunundan muaf olacak

Yasanın yürürlüğe girmesiyle MKE’nin tüm taşınır ve taşınmazları, borçları, alacakları, etkini ve pasifi, tıpkı, fikri, sınaî mülkiyet, patent, marka, endüstriyel tasarım ve gibisi tüm hak ve yükümlülükleri ile iştiraklerindeki sermaye iştirak hisseleri MKE A.Ş.’ye devredilmiş sayılacak. Kurum; Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kamu İhale Kanunu da kapsayan 17 kanundan muaf sayılacak.

Bağımsız kontrole tabi tutulacak

Şirketin, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun yetkilendirdiği bağımsız kontrol kuruluşları ortasından Genel Şura kararı ile belirlenecek kuruluş tarafından bağımsız kontrole tabi tutulacağı ve hazırlanan bağımsız kontrol raporunun, genel heyete sunulmasını müteakip Şirket tarafından Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi öngörüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketler hakkında uyguladığı birtakım kararlar şirket hakkında uygulanmayacak

Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Şirkete ilişkin olan şirketlerin muaf tutulacağı mevzuat kararları düzenlenmekte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketler hakkında uygulanan birtakım kararlarının Şirket hakkında uygulanmayacağı karar altın alındı.

Faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler gümrük vergisinden muaf tutulacak

Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketinin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetlerin gümrük vergisinden muaf tutulması öngörüldü. (ANKA)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın